Zoals bekend heeft het college van B&W van de gemeente Leiden toegezegd de financiering van een 250 meter baan voor zijn rekening te nemen. De formele bekrachtiging van dit voorstel vindt plaats in de raadsvergadering van 15 februari. Voorafgaand aan deze vergadering is er nog een mogelijkheid tot inspreken bij de commissie onderwijs en sport…

Op 7 november heeft het college van B&W van Leiden een brief aan de raadsleden verstuurd, waarin wordt voorgesteld om de bouw van een nieuwe schaatshal van 250 meter geheel door de gemeente Leiden te financieren. Voor de realisatie van een 333 meter baan staat de gemeente Leiden op het standpunt dat de financiering van…

333m.nl IS EEN PRODUCT VAN SCHAATSHAL LEIDEN

WWW.SCHAATSHALLEIDEN.NL