Groene Obligatielening
Help Leiden en omstreken aan een energie-neutrale, ‘all-electric’ 333 meter schaatshal!

De Obligatielening
U kunt dit project steunen door in te schrijven op de groene obligatielening: “333m Schaatshal aan de Vliet”.

De omvang van de obligatielening is €500.000,= en de obligaties kosten € 333,33 per stuk. Afgerond: voor € 1.000,00 heeft u er dus drie. Deelnemers worden opgenomen in een obligatieregister. De obligatielening gaat in op 1 september van het jaar van opening en de looptijd is 15 jaar. Na het eerste jaar wordt in april alleen rente uitbetaald, maar nog niks afgelost.

In april van het tweede jaar na opening wordt gestart met het jaarlijks aflossen van 1/14e deel van het oorspronkelijk betaalde bedrag samen met het uitbetalen van de jaarlijkse rente. De rente die u ontvangt is 1% per jaar over het per 1 januari van dat jaar openstaande bedrag; een stuk hoger dan de rente die banken op dit moment geven, meer dan het tienvoudige!

De incasso zal plaatsvinden op 1 juni 2019. Als er géén 333m-baan komt in Leiden wordt er niet geïncasseerd (dit is rond 1 oktober 2018 bekend).

Wat zijn voor u de risico’s ?
De uitbetaling van de rente en de terugbetaling van de obligaties moet gebeuren uit het exploitatieresultaat (de winst) van de Stichting IJshal Leiden. Als er onvoldoende bezoekers komen, kan het zijn dat de schaatshal daardoor te weinig resultaat boekt. Afhankelijk van het resultaat van de stichting kan de rente en aflossing afbetaald worden; de obligatielening is een achtergestelde lening.

De ervaring is dat de schaatshal de laatste tien jaar een gezonde exploitatie laat zien. Wel bestaat de mogelijkheid dat de rente op spaarrekeningen stijgt. Maar die kan ook negatief worden.

Waar moet u verder rekening mee houden ?
Een obligatielening is deel van uw bezittingen. Als u boven de fiscale vrijstelling zit telt de lening mee in Box 3 (Staat uw geld op een spaarrekening, dan is dat trouwens ook het geval).

Kunt u het geld tussentijds terugvragen?
In principe niet. Bij zeer bijzondere omstandigheden wil Stichting IJshal Leiden proberen een oplossing met u te vinden. Erfgenamen kunnen in geval van overlijden op verzoek het geleende geld en de opgebouwde rente uitgekeerd krijgen.

Hoe schrijf ik in voor de obligatielening ”333 Schaatshal”?
Inschrijven kan via het aanmeldformulier. Wij stellen het zeer op prijs wanneer u deze actie onder de aandacht brengt bij uw familie, vrienden en bekenden.

Onze trots: nieuwe schaatshal
Het is Leiden na vele jaren gelukt om een nieuwe schaatshal door de gemeenteraad goedgekeurd te krijgen.
Deze hal stelt actieve schaatsers in staat om onder alle weersomstandigheden te trainen, plezier te beleven aan sport en hun prestaties te verbeteren. En dat clubbreed, van jongste pupil tot kandidaat-deelnemer aan de Olympische Spelen. Daar zijn we trots op.

Nieuwe hal noodzakelijk
Na meer dan 40 jaar is de huidige hal aan de Vondellaan 41 aan vervanging toe. Op een nieuwe locatie, want de huidige hal, waar een rondje niet meer dan 182 meter telt, voldoet niet aan de trainingsnormen van de 21e eeuw. Groter bouwen op deze locatie is niet mogelijk.

Aan de Vliet zal tegen de nieuw te bouwen zwemhal aangebouwd worden. Op deze manier ontstaat een multifunctioneel sportcomplex met gezamenlijke horeca en andere gemeenschappelijke faciliteiten. De gemeente Leiden financiert de bouw van een verhoogde 250 meter baan met een 30×60 meter baan op de begane grond. Op de begane grond is daarmee een trainings- en wedstrijdbaan voor ijshockey, kunstrijden en shorttrack gerealiseerd. Het dak van de nieuwe schaatshal wordt voorzien van zonnepanelen; het opgewekte energie-overschot wordt gebruikt voor het zwembad en omliggende gebouwen.

Het langebaanschaatsen in de regio is met een 250 meter baan nog niet erg geholpen; trainingsgroepen met jeugd vanaf 10, 11 jaar gaan nu naar de 400 meter banen in Den Haag en Haarlem en zullen dat, met de komst van een 250 meter baan, nog steeds blijven doen. Dat willen wij, als bestuur van de schaatshal Leiden zien te voorkómen en daarom hebben we plannen gemaakt om meer geld bij elkaar te krijgen.

Regiofunctie
In de regio Leiden zijn er 30 verenigingen die gebruik maken van de schaatshal in Leiden. Daarvan komen er vijf uit Leiden: één ijshockey-, één kunstrij- één shorttrack- en twee langbaanverenigingen. De overige 25 verenigingen uit de regio zijn langebaanverenigingen. Het ligt daarom voor de hand om voor ál deze verenigingen te zorgen dat ook zij een geschikte baan krijgen.

Een reële berekening leert dat uitbreiding van 250 meter naar 333 meter een extra investering van €3.200.000,= vergt. De Gemeente Leiden heeft als voorwaarde gesteld dat een substantieel deel van dit geld uit de bijdrage van de regiogemeenten en -verenigingen en de Stichting IJshal Leiden moet komen. Wij proberen dit te doen met sponsorgelden, acties door verenigingen in hun eigen gemeenten, een online-loterij en niet te vergeten: deze obligatielening (€500.000,=).

Stichting IJshal Leiden wil daarom geld lenen van burgers en anderszins betrokkenen.

IK DOE MEE EN DONEER

Aanmeldformulier Obligatielening

Eenmalige SEPA Machtiging.

Aanhef
DhrMevr

Naam en voorletters (verplicht)

Adres (verplicht)

Postcode en woonplaats (verplicht)

Telefoon (verplicht)

Geboortedatum (verplicht)

Je e-mail (verplicht)

IBAN (bankrekening) (verplicht)

Obligaties (á € 333,33) (s.v.p. aanvinken)

€ 333,33 (1 obligatie)
€ 666,66 (2 obligaties)
€ 999,99 (3 obligaties)
€ 1666,65 (5 obligaties)
€ 3333,33 (10 obligaties)

Mijn naam mag vermeld worden bij de ‘club van 333’ in de nieuwe schaatshal (10 obligaties of meer)

Soort machtiging (verplicht)

Eenmalige SEPA machtiging

Datum en plaats