Privacy Statement

  • Alle gegevens die door Stichting IJshal Leiden worden verzameld, zullen strikt vertrouwelijk bewaard worden en zullen niet worden uitgeleend, verhuurd of verkocht, noch op een of andere manier worden openbaar gemaakt. De informatie die u aan Stichting IJshal Leiden geeft, zal met de grootst mogelijke zorg behandeld worden.
  • Het doel van het registreren van persoonsgegevens door Stichting IJshal Leiden is het op maat kunnen leveren van redactionele en commerciële informatie aan onze bezoekers.
  • We gebruiken uw IP adres voor de verwerking van problemen met onze server en voor de administratie van onze sites. Het IP adres wordt tevens gebruikt om bezoekers te herkennen.
  • Onze site maakt gebruik van zogenaamde cookies en bestaan uit een standaard internet technologie die het voor ons mogelijk maakt om bepaalde login informatie op te slaan en te ontsluiten op het systeem van de gebruiker. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, maar slechts machines. Elke bezoeker kan zijn/haar computer zo instellen dat er geen cookies worden geaccepteerd.
  • Onze registratieformulieren verzoeken de gebruikers ons van zowel persoonlijke als professionele informatie te voorzien (zoals naam, adres en email).
  • Onze site bevat links naar andere sites en sites van (business) partners die niet tot Stichting IJshal Leiden behoren. Wij zijn niet aansprakelijk voor de privacy praktijken noch de inhoud van zulke sites. In uitzonderingsgevallen deelt Stichting IJshal Leiden informatie met nauwkeurig gekozen partners om beter aan uw wensen te kunnen voldoen. U zult daarvan altijd op de hoogte worden gebracht.
  • Onze site stelt communities en forums beschikbaar aan onze bezoekers. Alle informatie die op die plekken wordt openbaar gemaakt, valt onder het publieke domein. Wees daarom zorgvuldig met de informatie die u daar eventueel vrij geeft.
  • Stichting IJshal Leiden gebruikt beveiligingstechnieken om het verlies, verminking of enige andere aantasting van informatie te voorkomen.
  • Stichting IJshal Leiden zal naar aanleiding van een verzoek elke geregistreerde bezoeker (en zijn of haar persoonlijke gegevens) uit onze database verwijderen. Tevens kan de bezoeker online zijn gegevens aanpassen en wijzigen.