Op 7 november heeft het college van B&W van Leiden een brief aan de raadsleden verstuurd, waarin wordt voorgesteld om de bouw van een nieuwe schaatshal van 250 meter geheel door de gemeente Leiden te financieren.

Voor de realisatie van een 333 meter baan staat de gemeente Leiden op het standpunt dat de financiering van het surplus ten opzichte van de 250 meter baan geheel in handen ligt van de regiogemeenten, aangevuld met inkomsten uit verhuur, sponsoring en acties door de Stichting IJshal Leiden. Dit surplus moet dan uiterlijk per 1 oktober 2018 beschikbaar zijn.

Wil je de gehele brief lezen, deze is terug te vinden op de website van de gemeenteraad Leiden: https://leiden.notubiz.nl/modules/1/ingekomen%20stukken/419506

Wil jij ons ook steunen om de 333 meter baan gerealiseerd te krijgen? Wordt dan schaatsmaat! Vul het formulier in dat je aantreft bij de ingang van de hal of surf naar: http://www.schaatshalleiden.nl/iloveleidenonice/schaatsmaat/

333m.nl IS EEN PRODUCT VAN SCHAATSHAL LEIDEN

WWW.SCHAATSHALLEIDEN.NL